AktualnościMiasto i region

Miasto chce zagospodarować przestrzeń w obrębie doliny Warty. Prace już rozpoczęto

Miasto zleciło architektom krajobrazu zagospodarowanie przestrzenne tzw. doliny Warty. Ich zadaniem jest powiązać dbałość o przyrodę tego obszaru z jego potencjałem wypoczynkowym. Wypracowana przez nich wizja przejdzie konsultacje społeczne.

– Poważne przedsięwzięcie, które zmieni część zielonej przestrzeni Częstochowy na lata, wymaga starannego i rozważnego przygotowania – mówi prezydent Krzysztof Matyjaszczyk. – Myśląc o przyszłości  Mirowskiego Przełomu Warty, sięgamy po pomoc specjalistów. Taki projekt powinien być przemyślany, odpowiadać na pytania o przyrodnicze, estetyczne i społeczne funkcje tego terenu. Same częstochowianki i częstochowianie także powinni wypowiedzieć się na jego temat – tak, by był zgodny z ich oczekiwaniami.
 
Dla samej pracowni – a zarazem fundacji – ,,Krajobrazy”, której miasto zleciło opracowanie tej koncepcji, istotna jest aktywizacja społeczności lokalnej, która powinna mieć wpływ na przyszły kształt i sposób zagospodarowania tego obszaru. Dlatego opracowany przez fachowców projekt przejdzie konsultacje społeczne. Zarówno Miasto, jak i wykonawcy, podkreślają  potrzebę promocji tego przedsięwzięcia od najwcześniejszego etapu – z gotowym projektem powinna zapoznać się bowiem jak najszersza grupa mieszkanek i mieszkańców. Oszacowanie kosztów robót niezbędnych do realizacji finalnej, możliwie najlepszej koncepcji, będzie ostatnim punktem całego procesu.

W poniedziałek 16 maja w ,,Fabryce Rowerów” odbyło się spotkanie prasowe poświęcone przyszłości Mirowskiego Przełomu Warty, z udziałem prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka. W imieniu Centrum Usług Komunalnych umowę na opracowanie koncepcji zagospodarowania parku ,,Dolina Warty”, etap I, podpisał Łukasz Kot, a ze strony ,,Krajobrazów” – mgr inż. Wojciech Januszczyk, który przedstawił także prezentację ilustrującą możliwe elementy zagospodarowania tej przestrzeni i jej potencjalne funkcje.

– Żyjemy w dominującym dziś modelu gospodarki liniowej, gdzie pobieramy dziewicze zasoby naturalne i wytwarzamy z nich produkty, które następnie wyrzucamy po zakończeniu ich użytkowania. Jesteśmy użytkownikami tego, co nas otacza. Można to zmienić, także w projektowaniu, i stosować zasady gospodarki cyrkularnej. Postaramy się, by nową koncepcję podporządkować idei obiegu zamkniętego – mówił podczas prezentacji prezes pracowni ,,Krajobrazy”.

Po spotkaniu była jeszcze chwila, aby wyjść wraz z przedstawicielami mediów nad pobliski brzeg Warty i obejrzeć część obszaru objętego opracowaniem.

Zakres opracowania obejmuje analizy krajobrazowe, przestrzenne, komunikacyjne, społeczne oraz analizę florystyczno-fitosocjologiczną – a więc zajmującą się roślinnością i drzewostanem.  Sam projekt koncepcyjny będzie składał się z części opisowej i wizualizacji. Na konsultacje społeczne złoży się prezentacja projektu, zebranie uwag do niego, kolejna prezentacja oraz podsumowanie. Umowa obejmuje też promocję projektu oraz sporządzenie wstępnej szacunkowej wyceny kosztów realizacji wybranego i zatwierdzonego przez Miasto wariantu. Wycena taka obejmie grupy robót, które umożliwią realizację finalnego wariantu etapami.

Nad opracowaniem będzie pracować trzyosobowy zespół. Mgr inż. Wojciech Januszczyk, prezes ,,Krajobrazów”, a zarazem konsultant Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki, pomysłodawca pierwszej w Polsce Zielonej Sali Wykładowej, twórca autorskich realizacji ogrodów pod hasłem „Protest Garden”, zwracających uwagę na współczesne problemy związane z przestrzenią i krajobrazem. Towarzyszyć mu będą: dr inż. Jan Kamiński – specjalista planowania krajobrazu miejskiego, systemów zieleni miejskiej i  procesów partycypacji społecznej oraz mgr inż. Karolina Wiater – projektantka architektury krajobrazu z wykorzystaniem partycypacji społecznej.

Pracownia ,,Krajobrazy” zajmuje się architekturą krajobrazu, a także promowaniem dobrych praktyk dbania o przestrzeń i tereny zielone. Projektuje i realizuje przestrzenie publiczne, komercyjne i prywatne. Zajmuje się też rozwijaniem świadomości obywatelskiej w kwestii dbania o wysoką estetykę krajobrazu w skali ,,mikro” i ,,makro” –  poprzez warsztaty, spotkania, aktywizację obywatelek i obywateli na tym polu.   

źródło: UM Częstochowa