AktualnościMiasto i region

Medal dla prezydenta

To zaszczytne honorowe wyróżnienie zostało przyznane Krzysztofowi Matyjaszczykowi za działalność służącą rozwojowi współpracy sektora samorządowego i bankowego. Medal przyznał mu Zarząd Związków Banków Polskich.

Okazją do wręczenia Medalu Mikołaja Kopernika było Forum Bankowo-Samorządowe zorganizowane w Warszawie, podczas którego odbyła się debata „Finansowanie samorządów w erze kryzysów”. Jako panelista wziął w niej udział prezydent Krzysztof Matyjaszczyk, który odniósł się m.in. do braku środków unijnych i ich ewentualnej kumulacji w nowej perspektywie, do problemów budżetowych wynikających z wprowadzenia reform podatkowych.

Podczas Forum zostały poruszone tematy finansowania potrzeb samorządu terytorialnego w kontekście piętrzących się kryzysów. Zaprezentowano także opracowanie na temat stanu tegorocznych finansów sektora samorządu terytorialnego w Polsce.

Rozmawiano o inwestycjach JST i barierach w okresie przejściowym, czyli pomiędzy perspektywą finansową UE 2014-2020 a programami perspektywy 2021-2027. Innym istotnym zagadnieniem dyskutowanym podczas spotkania była cyfryzacja samorządów. Celem Forum Bankowo-Samorządowego była wzajemna edukacja obu środowisk, która ułatwi samorządom realizację misji, a bankom dostosowanie oferty do oczekiwań rynku.

Medal Kopernika jest wyróżnieniem m.in. za budowanie strategicznych relacji pomiędzy sektorami: bankowym i samorządowym, które z jednej strony pozwalają na lepsze zrozumienie potrzeb klientów i ulepszanie oferty banków, a z drugiej zapewniają rozwój jednostek samorządu terytorialnego.

Źródło: UM Częstochowa