AktualnościMiasto i region

Mają zawsze pod górkę

Inwestycje nie będą możliwe w obecnym roku kalendarzowym. To, co miało być zrealizowane wewnątrz i wokół, zostało już wykonane. Na wydatki z tym związane przeznaczono 700 tys. zł. Nigdy nie było w nim kompleksowego remontu. Jest trudny pod względem architektonicznym i jest kłopotliwy dla osób z różnymi ograniczeniami. To częstochowski USC znany jako pałac ślubów. Obecnie są prowadzone analizy możliwości trwałego udrożnienia dostępu do budynku USC dla osób z rożnym stopniem niepełnosprawności. Nie wiadomo, kiedy analizy zostaną ukończone i co z nich wyniknie. Ale wiadomo, że niepełnosprawni mają zawsze pod górkę.