AktualnościMiasto i region

Larwy, które jedzą plastik. Studenci z Politechniki Częstochowskiej zdobyli grant na przełomowe badania

W ramach koła naukowego studenci Politechniki Częstochowskiej pracują nad projektami, które maja ograniczyć zalewanie naszej planety przez odpady. Wśród pomysłów realizowanych przez młodych naukowców znalazły się m.in. takie, które mają na celu oczyszczanie ścieków przy pomocy wyhodowanych fotogranul, a także zmniejszenie ilości odpadów, które są zjadane przez larwy drewnojada.

Studenci Wydziału Infrastruktury i Środowiska Politechniki Częstochowskiej pracują nad kilkoma interesującymi projektami, które mają na celu redukcję z naszego środowiska odpadów. Problem ten szczególnie dotyczy odpadów plastikowych, które rozkładają się setki lat. W polu zainteresowań młodych naukowców jest też oczyszczanie ścieków przy pomocy wytworzonych w laboratorium specjalnych fotogranul. Projekt koła naukowego GeneInUse „Odpady to też zasoby-Zielony ład” uzyskał dofinansowanie w wysokości 60 tys. zł z Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach pierwszej edycji konkursu „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”. Swoje pomysły studenci i ich opiekunka zaprezentowali podczas zwołanej we wtorek 11 stycznia konferencji prasowej.

Program „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje” został ogłoszony przez ministerstwo jesienią ubiegłego roku jako wsparcie dla działających w uczelniach studenckich kół naukowych. Projekty oceniane były m.in. pod kątem przewidywanych rezultatów, użyteczności, znaczenia dla rozwoju społecznego kraju lub regionu i zasięgu oddziaływania.

W rozstrzygniętym w maju tego roku konkursie finansowanie otrzymało 128 z 244 zgłoszonych projektów przez uczelnie z całego kraju. Na finansowanie innowacyjnych projektów przeznaczono w sumie 6 590 695,49 zł.

Wśród wybranych projektów znalazły się m.in. roboty autonomiczne, łaziki marsjańskie, projekt farmy hydroponicznej, satelita czy rakieta. Z Politechniki Częstochowskiej z dwóch zgłoszonych projektów, do realizacji wybrano właśnie projekt Studenckiego Koła Naukowego GenelnUse Wydziału Infrastruktury i Środowiska pn. „Odpady to też zasoby-Zielony ład.”

Jak wyjaśniają studenci i ich opiekunka, Europejski Zielony Ład zawiera plan działań umożliwiających bardziej efektywne wykorzystanie zasobów dzięki przejściu na czystą gospodarkę o obiegu zamkniętym, czy zmniejszenie poziomu zanieczyszczeń.

– Osiągnięcie celu neutralności klimatycznej będzie wymagało działań we wszystkich sektorach naszej gospodarki, takich jak: inwestycje w technologie przyjazne dla środowiska, obniżenie emisyjności przemysłu czy zrównoważona gospodarka obiegu zamkniętego. Działania takie wymagają jednak wprowadzenia szeregu innowacyjnych rozwiązań. Kluczowe dla spełnienia tych celów są zasoby, głównie te odzyskane, energia pochodzenia biologicznego, wytwarzanie odpadów czy nawet nasze codzienne wybory konsumenckie. Dziś zrównoważony rozwój to nie tylko piękne hasło, ale to już nasz obowiązek – podkreślała na wspomnianej konferencji opiekunka koła naukowego, dr hab. Anna Grobelak, prof. Politechniki Częstochowskiej.

fot. Pixabay