AktualnościMiasto i region

Kształcenie lekarzy na UJD możliwe od przyszłego roku akademickiego

W poniedziałek 25 kwietnia w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza odbył się briefing prasowy, poświęcony uruchomieniu kierunku lekarskiego na częstochowskiej uczelni.

W spotkaniu udział wzięli: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Waldemar Kraska, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Szymon Giżyński, Senator RP dr. Ryszard Majer i JM Rektor Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie prof. dr hab. Anna Wypych-Gawrońska.

– Złożyliśmy wniosek z prośbą o otwarcie kierunku. Znajduje się on obecnie w procedowaniu – tłumaczy prof. dr hab. Anna Wypych-Gawrońska, JM Rektor Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie. – Przeszedł ocenę formalną w Ministerstwie Edukacji i Nauki. Teraz oceniany będzie pod względem merytorycznym przez Ministerstwo Zdrowia oraz Polską Komisję Akredytacyjną. Wiem, że jest dobrze przygotowany, pracował nad nim z ogromnych zaangażowaniem bardzo duży zespół pracowników Uczelni. Stąd mam nadzieję, że podczas 52. inauguracji roku akademickiego 2022/2023 dokonam immatrykulacji studentów pierwszego roku kierunku lekarskiego w naszej Uczelni.

Opinię rektor uczelni podzielali również inni uczestnicy spotkania, w tym Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Waldemar Kraska.

– W Polsce brakuje kilkudziesięciu tysięcy lekarzy. Nawet do 70 tysięcy! Liczę że sytuację tę uda się poprawić, gdy uniwersytet otrzyma prawa do uruchomienia kierunku. Wierzę, że już od października uczelnia będzie kształcić lekarzy.

– Rozpoczęcie kształcenia lekarzy będzie zapoczątkowaniem zupełnie nowego rozdziału w dziejach Ziemi Częstochowskiej – zapowiada Szymon Giżyński, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. – Wpłynie nie tylko na pozyskanie nowych kadr, ale również umożliwi podniesienie poziomu lekarzy, którzy już w regionie pracują. Kierunek to nie tylko dydaktyka, to również badania naukowe, które procentują wiedzą i nowymi doświadczeniami.

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu dr hab. nauk med. Sławomir Letkiewicz, prof. UJD zwracał uwagę na fakt, że lekarz to profesja dużego zaufania.

– Lekarz nie jest „mechanikiem ciała”, to człowiek głęboko zatroskany o los pacjenta w wymiarze etyczno-moralnym. I takich właśnie absolwentów chcemy kształcić.

Według planów na pierwszy rok kierunku lekarskiego na częstochowskim uniwersytecie ma szansę zostać przyjętych 60 studentów na studia stacjonarne i 30 studentów na studia niestacjonarne. Zapleczem do ich kształcenia mają stać się nie tylko szpitale z Częstochowy, ale także całego regionu, w tym województwa śląskiego ogółem. Zgodnie z zapewnieniami przedstawicieli uczelni, kształcenie to ma umożliwić zgromadzenie odpowiedniej kadry oraz nowy obiekt, zlokalizowany przy ul. Chłopickiego 3, który jest już w trakcie budowy.

info: Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie