AktualnościKulturaMiasto i region

Krzepice pracują nad utworzeniem słownika biograficznego z życiorysami słynnych mieszkańców

Jak informuje Urząd Miejski w Krzepicach, trwają prace nad powstaniem słownika biograficznego, zawierającego życiorysy mieszkańców Krzepic i okolic.

Słownik biograficzny, zawierający życiorysy mieszkańców Krzepic i okolicy, będzie zwieńczeniem poszukiwań wszystkich chcących włączyć się
w tę inicjatywę, pozwoli przywołać ważne osobistości z minionych wieków oraz ocalić od zapomnienia ludzi z XX i XXI w. Do tworzenia haseł słownikowych zapraszamy wszystkie osoby mające wiadomości na temat swoich przodków, którzy pełnili ważne i mniej ważne funkcje społeczne lub byli „zwykłymi” obywatelami i choć w minimalnym stopniu wnieśli wkład w rozwój Krzepic i okolicy. Do wspólnego projektu mogą się włączyć również osoby chcące utrwalić sylwetki swoich bliskich jeśli posiadają nawet drobne, ale pewne wiadomości, które pozwolą na stworzenie ich biogramów w myśl „ocalenia od zapomnienia”
– czytamy na stronie Urzędu Miejski w Krzepicach.

Uwzględniając przesłanki i uwarunkowania historyczne, obszar oraz terytorium, z którym będą związane hasła słownikowe, do wspólnej pracy gmina zachęca przede wszystkim osoby związane z miejscowościami: Aleksandrów, Bobrowa, Bugaj Nowy, Kostrzyna, Kotary, Krzepice, Kuźniczka, Kuków, Dankowice Pierwsze, Dankowice Drugie, Dankowice-Piaski, Dankowice Trzecie, Drozdki, Iwanowice Duże, Janiki, Krzepice, Lutrowskie, Łęgawica, Nowa Wieś, Pąchały, Podłęże Królewskie, Podłęże Szlacheckie, Stanki, Starokrzepice, Szarki, Ślusarze, Zajączki Pierwsze, Zajączki Drugie, Zajączki Pierwsze-Ruda, Zajączki Parcele, Zbrojewsko, Zwierzyniec Drugi, Zwierzyniec Doliska, Zwierzyniec Trzeci, (pewnej trudności nastręcza uwzględnienie miejscowości: Zwierzyniec Pierwszy należącej do gminy i parafii Opatów, jednak ze Zwierzyńcem II i III stanowi ona pewną całość).

Charakter gminy Krzepice zawsze określany był jako miejsko-wiejski, dlatego taka ludność zamieszkiwała te tereny. Neutralność światopoglądowa słowników biograficznych nie wyklucza nikogo (różnorodność ustrojów politycznych w ciągu dziejów), kto miał związek z danym terytorium, dlatego wśród biogramów powinny znajdować się osoby, które:

– urodziły się i zmarły w jego obrębie,
– przybyły na nie i tu dopełniły swoich dni,
– urodziły się na nim i zmarły w innej części Polski lub świata,
– okazjonalnie pełniły tutaj obowiązki zawodowe.

W każdej rodzinie znaleźć można przodka, który zajmował różne stanowiska lokalne albo był zwykłym rzemieślnikiem czy rolnikiem, ale udzielał się społecznie lub fachowo wykonywał swojej obowiązki. Ściślej mówiąc, w słowniku, według gminy, powinny znaleźć się biogramy:

– nauczycieli i pracowników oświaty (dyrektorzy, nauczyciele, personel administracyjny i gospodarczy),
– duchownych i pracujących na rzecz wspólnot religijnych (katolickich, prawosławnych i żydowskich (księża, zakonnicy i zakonnice, organiści i kościelni),
– lekarzy i ludzi środowiska medycznego (dyrektorzy szpitala, ośrodków zdrowia, aptekarze, pielęgniarki i pielęgniarze, pracownicy administracji i zaplecza gospodarczego),
– ludzi kultury i sztuki (malarze, poeci, fotograficy, rzeźbiarze, etc., także amatorzy),
– ludzi nauki i popularyzatorów nauki (pracujący na uczelniach lub parający się tą dziedziną nauki hobbystycznie),
– urzędników administracji państwowej i samorządowej wszystkich szczebli (burmistrzowie, naczelnicy, sołtysi, radni, ławnicy, etc.),
– pracowników różnych rzemiosł mniejszych (szewcy, rymarze, zegarmistrzowie, kierowcy, sklepikarze),
– pracowników przedsiębiorstw (OSM Krzepice, „Elegancja”, Kółko Rolnicze, GS, etc.),
– popularyzatorów regionalizmu,
– służb mundurowych (druhowie OSP, policja lub milicja, wojsko, PKP),
– pracowników urzędu pocztowego (naczelnicy, kierownicy, kadry, listonosze),
– członków organizacji lokalnych (Koła Gospodyń Wiejskich, orkiestry dęte, zespoły muzyczne, bractwa i stowarzyszenia kolekcjonerskie i religijne),
– sportowcy i działacze sportowi (MGLKS Liswarta Krzepice),
– żołnierzy i walczących na różnych frontach wojennych (powstańcy 1830 r. i 1863 r., czynni uczestnicy wojen światowych),
– więźniów obozów koncentracyjnych.

Biogramy można nadsyłać na adres email: slownik.krzepice@onet.pl.

źródło: UM Krzepice