AktualnościMiasto i region

Konkurs z okazji powstania styczniowego

Wydarzenie upamiętniać ma bohaterów powstania styczniowego, a jednocześnie patronów częstochowskich ulic. W szkolnym konkursie będzie można przypomnieć je w formie prezentacji, filmu, a nawet… słuchowiska. 

Powstanie z 1863 roku było największym i najdłużej trwającym polskim powstaniem narodowym, a zarazem ostatnią próbą odzyskania przez nasz kraj suwerenności w XIX wieku. Mimo ogromnych strat poniesionych w jego następstwie – w tym represji, zsyłek, emigracji – idea walki o niepodległość przetrwała je, a przekazywana kolejnym pokoleniom ostatecznie doprowadziła do odrodzenia polskiej państwowości w 1918 roku.

Konkurs pod hasłem „Patroni częstochowskich ulic doby powstań narodowych” jest częścią 2. edycji projektu  „Napoleońska Częstochowa”. Organizatorami są Wydział Edukacji UM, Zespół Szkół Technicznych oraz Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych.

Rywalizacja jest otwarta dla uczennic i uczniów częstochowskich szkół podstawowych, ponadpodstawowych, także – specjalnych. A na czym będzie polegała? Trzeba przygotować pracę historyczną prezentującą postać, która uczestniczyła w jednym z polskich zrywów narodowych, a dziś jest patronką/patronem częstochowskiej ulicy. Praca taka musi mieć formę prezentacji multimedialnej (maksimum 25 slajdów), filmu (maksimum 7 minut) bądź słuchowiska (maksimum 5 minut). Mogą to być zarówno prace indywidualne, jak i wykonane w dwuosobowych zespołach. Każda szkoła może dostarczyć dowolną ilość prac konkursowych.

Aby na starcie nieco ułatwić młodzieży wybór tej czy innej postaci historycznej, organizatorzy stworzyli listę patronów ulic w Częstochowie, którym można poświęcić swoją pracę. Są to: Piotr Wysocki, Romuald Traugutt, Ludwika Mierosławski, Aleksander Fredro, Maurycy Mochnacki, Walerian Łukasiński, Berek Joselewicz, Gen. Józef Bem, Książę Józef Poniatowski, Gen. Jan Henryk Dąbrowski, Joachim Lelewel, Józef Sułkowski, Ks. Stanisław Staszic, Stanisław Małachowski, Cyprian Godebski, Gen. Henryk Dembiński, Gen. Ignacy Prądzyński, Gen. Jan Skrzynecki, Gen. Józef Chłopicki, Gen. Józef Sowiński, Gen. Józef Zajączek,  Gen. Karol Kniaziewicz, Józef Wybicki, Książę Adam Jerzy Czartoryski, Stanisław Wodzicki, Marcin Borelowski, Stanisław Worcell, Julian Ursyn Niemcewicz, Ks. Hugon Kołłątaj oraz Ks. Stanisław Brzóska.  

Praca powinna być opatrzona tytułem, imieniem i nazwiskiem autora, nazwą, adresem i mailem szkoły oraz imieniem i nazwiskiem opiekuna merytorycznego (nauczyciela), muszą być pracą własną, nigdzie wcześniej niepublikowaną i niezgłaszaną do innych konkursów, nienaruszającą niczyich praw autorskich, dóbr osobistych czy materialnych. Trzeba też dołączyć formularz zgłoszeniowy i zgodę rodzica na uczestnictwo. Oceną prac zajmie się komisja konkursowa. W każdej kategorii zostaną przyznane miejsca I, II, III. Wręczenie nagród planowane jest podczas podsumowania projektu „Napoleońska Częstochowa” w maju.  

Prace należy dostarczyć do 31 marca. Można to zrobić w formie elektronicznej wysyłając mejla na adres zst@edukacja.czestochowa.pl, przesłać pocztą na adres: Zespół Szkół Technicznych, al. Jana Pawła II 126/130, 42-200 Częstochowa lub przynieść osobiście do sekretariatu tej szkoły.   

SC/UM