AktualnościMiasto i region

Kolejna zmiana w organizacji ruchu przy ul. Traugutta 

Od wtorku 1 lutego ma nastąpić kolejna zmiana w organizacji ruchu związana z budową zlewni ul. Traugutta: zamknięcie wjazdu i wyjazdu z ul. Kisielewskiego, objazd przez ul. Klemensiewicza.   

W związku z planowym rozpoczęciem kolejnego etapu robót budowlanych związanych z  zadaniem pn. „Odwodnienie zlewni ulicy Traugutta w Częstochowie”, polegających na przebudowie infrastruktury technicznej od skrzyżowania ul. Traugutta z ul. Kisielewskiego do budynku nr 16 przy ul. Traugutta, od 1 lutego 2022 r. (wtorek) na okres 3 miesięcy zostanie wprowadzona nowa tymczasowa organizacja ruchu.

Zmiany będą polegały m.in. na braku możliwości wjazdu i wyjazdu z ul. Traugutta w ul. Kisielewskiego. Objazd zamknięcia i obsługa komunikacyjna okolicznego terenu będzie odbywać się z wykorzystaniem ul. Klemensiewicza.

źródło: UM Częstochowa