AktualnościMiasto i region

Już wkrótce będzie można składać wnioski o Nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy

Od 25 kwietnia do 6 maja będą przyjmowane wnioski o Nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy dla uczniów wyróżniających się szczególnymi osiągnięciami w nauce.

Podobnie jak w roku ubiegłym nagrody zostaną przyznane w dwóch kategoriach:
– dla uczniów szkół podstawowych (od poziomu IV do VIII) i ponadpodstawowych z wyłączeniem szkół artystycznych, szkół branżowych I i II stopnia oraz szkół technicznych,
– dla uczniów szkół technicznych i branżowych.

Podobnie jak w poprzedniej edycji, różny będzie poziomu wymagań w kwestii osiągnięć kandydatów do obu wyróżnień. Głównie dotyczy on średniej ocen, a warunkiem rozpatrywania zgłoszeń do obu nagród jest wymóg legitymowania się kandydata tytułem finalisty lub laureata konkursów przedmiotowych szczebla co najmniej wojewódzkiego, organizowanych przez Kuratorium Oświaty i/lub znajdujących się w wykazie olimpiad i konkursów przedmiotowych i zawodowych (zamieszczanych na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki).

Szczegóły (wymagania, wnioski i regulaminy) znajdują się TUTAJ.

Prosimy również o zwrócenie uwagi na dołączone do wniosków klauzule RODO i oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, zarówno osób zgłaszających kandydatów, jak i samych kandydatów, a w przypadku kandydatów niepełnoletnich – ich rodziców lub opiekunów prawnych. Ich podpisanie przez ww. jest niezbędne dla formalnego zakwalifikowania wniosków do oceny przez Komisję – czytamy na stronie Urzędu Miasta Częstochowy.

Wnioski, w przypadku szkół publicznych, należy wysyłać w wersji elektronicznej na adresy: info@czestochowa.um.gov.pl i sweglewski@czestochowa.um.gov.pl oraz – w wersji papierowej – złożyć w urnie przed portiernią UM przy ul. Ślaskiej 11/13.

Szkoły niepubliczne, rodzice oraz inne uprawnione podmioty składają wnioski w wersji papierowej w Kancelarii UM przy ul. Śląskiej 11/13, a ich skany przesyłają na adres: sweglewski@czestochowa.um.gov.pl.

Lista laureatów obu nagród zostanie upubliczniona w ostatniej dekadzie maja, a wręczenie nagród miasto przewiduje na koniec maja lub początek czerwca.

źródło: UM Częstochowa