Miasto i region

Już niedługo dowiemy się, gdzie kupić tańszy węgiel

Miasto przekazało listę firm, które zgłosiły chęć sprzedaży węgla po preferencyjnej cenie mieszkankom i mieszkańcom. Dostępność węgla w Częstochowie zależy od podpisania umowy między składem węgla, a podmiotem wprowadzającym oraz od terminu sprzedaży węgla temu składowi.         

Częstochowa przesłała do podmiotów mających wprowadzać tańszy węgiel na rynek listę 8 zgłoszeń ze strony 6 firm branży węglowej, które wyraziły zainteresowanie zakupem i sprzedażą węgla po preferencyjnej cenie w naszym mieście. Informacja zawiera dane składów oraz datę zgłoszenia przesłanego do Urzędu Miasta (dwie firmy ponowiły zgłoszenie wysłane wcześniej jeszcze przed oficjalnym terminem zgłoszeń). Z jedną z tych firm lub firmami działającymi w porozumieniu tzw. podmiot wprowadzający zawrze umowę.

Przypomnijmy, że zgodnie z rozporządzeniem  ministra aktywów państwowych podmiotami wprowadzającymi  węgiel do sprzedaży w ramach ustawy o preferencyjnym zakupie tego paliwa są: Polska Grupa Górnicza S.A. (PGG) z siedzibą w Katowicach, PGE Paliwa sp. z o.o. w Krakowie, Węglokoks S.A. w Katowicach, Węglokoks Kraj S.A. w Piekarach Śląskich, Tauron Wydobycie S.A. w Jaworznie, a także Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. z siedzibą w Bogdance.

Ponieważ Urząd Miasta nie ma wiedzy, który lub które z podmiotów wprowadzających mają obsługiwać Częstochowę, informacja o składach węglowych, które zgłosiły chęć sprzedaży została wysłana do wszystkich 6 przedsiębiorstw wskazanych przez ministra. Korespondencję otrzymał do wiadomości także Śląski Urząd Wojewódzki.

W piśmie miasto prosi o podjęcie pilnych działań w celu zawarcia umowy z  podmiotem, który zapewni odpowiednie zaopatrzenie mieszkańców miasta w paliwa stałe, a następnie niezwłoczne przekazanie do Prezydenta Miasta Częstochowy informacji na ten temat. Informacja o firmie lub firmach oferujących węgiel w preferencyjnej cenie zostanie wówczas podana do publicznej wiadomości przez Urząd Miasta, w tym opublikowana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Częstochowy.

Swoje zgłoszenie do Urzędu Miasta dotychczas przysłały firmy:
– przed 9.11, czyli oficjalnym terminem zgłoszeń: P.H.U. Mieczysław Bochnia z Częstochowy, Węglokoks Kraj S.A. z Piekar Śląskich, oraz ZHU Węglomex z Częstochowy;
– od 9.11 chronologicznie: HINO Sp. z o.o. z Białych Błot, X-Comfort z Bydgoszczy,  ponownie ZHU Węglomex oraz P.H.U. Mieczysław Bochnia a także „NIKOLEX” z Częstochowy.

Zastrzegamy, że nie są to adresy składów, które już dysponują tańszym węglem, tylko firmy zainteresowane zakupem i sprzedażą węgla po preferencyjnej cenie na rzecz mieszkańców i mieszkanek Częstochowy na podstawie przyjętej ustawy. 

Dostępność węgla w Częstochowie jest uzależniona od państwowego podmiotu wprowadzającego – podpisania umowy i możliwości realizacji sprzedaży na rzecz składu lub składów węgla. 

Przypomnijmy, że aby kupić tańszy węgiel niezbędne jest zaświadczenie, które można uzyskać w Częstochowskim Centrum Świadczeń. Szczegóły na stronie CCŚ.

Źródło: UM Częstochowa