AktualnościMiasto i region

Już jutro LXIV nadzwyczajna Sesja Rady Miasta

W czwartek 1 września odbędzie LXIV nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Częstochowy. Jej początek zaplanowany został na godz. 14.00. Sesja odbędzie się w trybie zdalnym (online).

Na stronie Urzędu Miasta Częstochowy możemy znaleźć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
3. Powołanie sekretarzy.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2022-2038.(BR.1.LXIV.22)
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2022. (BR.2.LXIV.22)
6. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Częstochowa, położonej w Częstochowie przy ul. Krakowskiej 80n. (BR.3.LXIV.22)
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Częstochowa, położonej w Częstochowie w pobliżu ul. Tadeusza Rejtana. (BR.4.LXIV.22)
8. Podjęcie uchwały w sprawie średniej ceny paliwa w roku szkolnym 2022/2023. (BR.5.LXIV.22)
9. Zamknięcie obrad LXIV nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Częstochowy.

źródło: UM Częstochowa