AktualnościMiasto i region

Jutro odbędzie się nadzwyczajna sesja Rady Miasta. Tematem podwyżki dla pracowników administracji

W piątek 11 lutego odbędzie LV nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Częstochowy. Jej głównym tematem mają być podwyżki dla pracowników administracji, w tym dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie.

Na stronie Urzędu Miasta Częstochowy czytamy następujący komunikat:

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372, 1834) oraz art. 15 zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (jt. Dz.U. 2021 poz. 2095)

zwołuję na dzień 11  lutego (piątek) 2022 roku o godz. 16.00  LV nadzwyczajną Sesję  Rady Miasta Częstochowy. Sesja odbędzie się w trybie zdalnym (online) z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Powołanie sekretarzy obrad.
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Informacja Prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka dotycząca realizacji planowanych na rok 2022 podwyżek dla pracowników administracji.
5. Wystąpienie pracowników/przedstawicieli PUP w Częstochowie.
6. Dyskusja na temat stanu realizacji przyznanych podwyżek dla pracowników administracji.
7. Pytania radnych do Prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka.
8. Zamknięcie obrad LV nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Częstochowy.Przewodniczący
Rady Miasta Częstochowy
(-)  Zbigniew Niesmaczny

źródło: UM Częstochowa