Kraj

Jurajskie jaskinie – Jaskinia Towarna i Dzwonnica

 Jaskinia Towarna i Dzwonnica położona jest w Kusiętach, w gminie Olsztyn, dokładniej w Górach Towarnych. Z Olsztyna należy kierować się czerwonym szlakiem ok. 2 km w kierunku północnym. Przed domami wsi Kusięta Małe trzeba skręcić w lewo, na północne wzniesienie Gór Towarnych. Otwory leżą na zachodnim zboczu u podnóża skał. Kierując się od południa podnóżem skałek zauważyć można masywny otwór Jaskini Towarnej. 20 m dalej widnieją ukryte w blokach skalnych niewielkie otwory biegną do wnętrza Dzwonnicy. Na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej odkryto ślady życia człowieka rasy żółtej i kości niedźwiedzia jaskiniowego.