Kraj

Jurajskie jaskinie – Jaskinia Maurycego

Jaskinia została odkryta, jako 3-metrowe schronisko, w dniu 2 września 1968 r. przez J. Radziejowskiego. Tydzień później członkowie Speleoklubu PTTK Częstochowa (J. Radziejowski, P. Kopeć, J. Leciński, M. Stelmach, K. Mazik i M. Bednarek) dokonali przekopu, odkrywając dalsze 15 m (Bednarek 1977). W kwietniu 1982 r. prace eksploracyjne zostały wznowione. Pod kierownictwem M. Bednarka i K. Kościeleckiego odkopano (P. Kościelecki, P. Bednarek, J. Busłowski, W. Walarowski, K. Mastalerz i in.) zasypaną piaskiem wstępną część jaskini. W dniu 23 października 1982 r. rozkuto zacisk, skutkiem czego odkryto (P. Kościelecki) pozostałe, znane aktualnie partie groty. W dniu 14 listopada 1982 r. M. Bednarek i K. Mastalerz rozkuli wejście do „Sera” w sali z oknem. W lipcu 1983 roku umieszczono w przekutym zacisku zamknięcie, wykonane społecznie przez członków Speleoklubu PTTK Częstochowa: K. Najmana i A. Cymkiewicza.