AktualnościMiasto i region

Jura Krakowsko-Częstochowska otrzymała tytuł Polskiej Marki Turystycznej

Związek Gmin Jurajskich odebrał oficjalny tytuł Polskiej Marki Turystycznej dla Jury Krakowsko-Częstochowskiej.

Od momentu rozpoczęcia przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Polską Organizację Turystyczną projektu dotyczącego marek turystycznych, Związek Gmin Jurajskich, zrzeszający jurajskie miasta i gminy, ubiegał się o tytuł Polskiej Marki Turystycznej dla krainy geograficznej między Krakowem a Częstochową. W roku 2019 udało się zdobyć tytuł kandydata Polskiej Marki Turystycznej. W kolejnych latach przeprowadzone zostały liczne działania promocyjne, operacyjne oraz inwestycyjne, aby wzmocnić potencjał, postrzeganie oraz wizerunek marki.

Te działania to m.in.:
– przygotowanie i uzgodnienie ze wszystkimi zainteresowanymi podmiotami Strategii Rozwoju Marki Turystycznej „Jura Krakowsko – Częstochowska”;
– opracowanie nowego logo Jury Krakowsko- Częstochowskiej wraz z systemem identyfikacji wizualnej;
– opracowanie i wdrożenie Jurajskiego systemu certyfikacji produktów i usług turystycznych „Jurajski Certyfikat Jakości”;
– promocja w mediach społecznościowych, na stronach www; wydawanie przewodników, map, informatorów sygnowanych marką Jury Krakowsko – Częstochowskiej;
– współorganizacja największej imprezy turystyczno-artystyczno-promocyjnej na Jurze – festiwalu Juromania – Święta Jury Krakowsko – Częstochowskiej; wydarzenia odbywającego się corocznie w trzeci weekend września w kilkudziesięciu miejscach na Jurze Krakowsko – Częstochowskiej (w roku 2021 Juromania zdobyła certyfikat POT za najlepszy produkt turystyczny oraz tytuł najlepszego produktu turystycznego w głosowaniu internautów).

Jak widać, wspólne wysiłki podejmowane przez gminy członkowskie i biuro ZGJ na rzecz promocji regionu przynoszą wymierne efekty. Tytuł Polskiej Marki Turystycznej odebrali w czasie gali w Kielcach przewodniczący Związku Gmin Jurajskich Adam Markowski oraz dyrektor biura ZGJ Robert Nieroda. Uzyskanie tytułu pozwoli na jeszcze skuteczniejsze budowanie potencjału turystycznego Jury.  

Polska Marka Turystyczna (tytuł posiada dotychczas zaledwie kilka regionów turystycznych i miast w kraju) jest prestiżowym certyfikatem mającym oznaczać jakość, atrakcyjność i niezawodność, będącym dla turystów wskazówką przy planowaniu podróży. Laureaci tytułu mogą korzystać ze wsparcia Polskiej Organizacji Turystycznej w prowadzeniu działań promocyjnych, m.in. z obniżonego kosztu udziału w branżowych targach w kraju i za granicą oraz w wystawach i wydarzeniach promocyjnych, produkcji materiałów promocyjnych, organizacji podróży studyjnych dla przedsiębiorców, mediów i potencjalnych kontrahentów.

źródło: UM Częstochowa