AktualnościMiasto i region

Jednostka Wojskowa Komandosów z Lublińca oficjalnie z nowym dowódcą

Jednostka Wojskowa Komandosów z Lublińca ma już oficjalnie nowego dowódcę. Jak poinformowano, w czasie specjalnej uroczystości pułkownik Michał Strzelecki przekazał obowiązki swojemu zastępcy, podpułkownikowi Wojciechowi Danisiewiczowi.

Uroczystość przekazania obowiązków dowódcy odbyła się w piątek 14 maja na Placu Apelowym Jednostki Wojskowej Komandosów (JWK). Jej przebieg został zaplanowany zgodnie z ceremoniałem wojskowym, jednak ze względu na zaistniałą sytuację epidemiczną w kraju, uroczystość odbywała się w reżimie sanitarnym. Udział w wydarzeniu wzięli między innymi reprezentanci władz państwowych i samorządowych, dowódca Komponentu Wojsk Specjalnych, dowódcy i przedstawiciele zaprzyjaźnionych jednostek wojskowych i instytucji Resortu Obrony Narodowej, przedstawiciele służb mundurowych oraz zaproszeni goście z kraju. Obecni mieli być również zagraniczni goście. Kulminacyjnym punktem ceremonii było przekazanie sztandaru Jednostki Wojskowej Komandosów, podpisanie protokołów i złożenie meldunku o zdaniu i objęciu obowiązków.

W swoim przemówieniu Dowódca Komponentu Wojsk specjalnych gen. bryg. dr inż. Sławomir Drumowicz podziękował dotychczasowemu dowódcy płk. Michałowi Strzeleckiemu za pięcioletni okres dowodzenia jednostką oraz podkreślił, że jest pewien, że będzie godnie reprezentował Polskie Wojska Specjalne w elitarnym gronie, jako że został Decyzją Ministra Obrony Narodowej skierowany na Podyplomowe Studia Polityki Obronnej w US Army War College w USA. Następnie Generał Drumowicz zwrócił się do przejmującego obowiązki dowódcy JWK ppłk. Wojciecha Danisiewicza. Podkreślił, że stoi przed nim olbrzymia odpowiedzialność i ambitne wyzwanie, ale wierzy, że jest dobrze przygotowany do dowodzenia jednostką, z którą jest związany od początku zawodowej służby wojskowej. Po uroczystości Dowódcy oraz przybyłe delegacje złożyły kwiaty i zapalili znicze pod „Pomnikiem Poległych”.

Pułkownik Wojciech Danisiewicz przez całą służbę wojskową związany jest z lubliniecką jednostką. Zajmował tu różne stanowiska, m. in. dowódcy grupy, plutonu, kompanii oraz zespołu bojowego. Trzykrotnie brał udział w misjach: dwa razy w Iraku i raz w Afganistanie. Przez siedem lat był szefem szkolenia JWK, a od 2017 roku zastępcą dowódcy. Od dnia 14 maja 2021 oficer czasowo pełnił obowiązki dowódcy w Lublińcu.

Jednostka Wojskowa Komandosów jest oddziałem specjalnym przeznaczonym do realizacji pełnego spektrum operacji specjalnych w układzie narodowym, sojuszniczym i koalicyjnym dla realizacji celów o znaczeniu operacyjnym i strategiczny w czasie pokoju, kryzysu i wojny.

fot.: Daniel Dmitriew/JWK