Wehikuł Czasu

Historia Częstochowy

Częstochowa – miasto na prawach powiatu położone w południowej Polsce, w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Pomimo tego, że znajduje się w granicach województwa śląskiego, historycznie, kulturowo i etnicznie należy do Małopolski. Marek Barton opowiada o początkach miasta w programie Wehikuł czasu.