Kraj

Hiperbaria tlenowa cz. 1 – leczenie autyzmu

Do dziś nie zdefiniowano przyczyny autyzmu, nie potrafimy jednoznacznie stwierdzić, co jest przyczyną defektów neurologicznych leżących u podstaw autyzmu. Wieloletnie badania nad układem nerwowym pozwoliły stwierdzić, iż znaczący wpływ na prawidłowe funkcjonowanie mózgu oraz całego układu nerwowego ma właściwe dotlenienie komórek. Dzięki zastosowaniu terapii hiperbarycznej, która w znacznym stopniu poprawia dotlenienie całego organizmu uśpione komórki mózgowe zostają pobudzone do pracy. Liczne badania kliniczne prowadzone w Stanach Zjednoczonych na temat wpływu terapii hiperbarycznej na dzieci ze zdiagnozowanym autyzmem, jednoznacznie stwierdzają poprawę stanu zdrowia pacjentów, min: – polepszenie kontaktu wzrokowego, – rozwój naśladownictwa, – obniżenie poziomu stresu, – rozwój mowy, – lepsze trawienie i mniejszą wybredność na jedzenie, – lepsze funkcjonowanie jelit, zwalczanie drożdżaków i bakterii beztlenowych, – lepsze rozumienie, a co za tym idzie i wykonywanie poleceń, – poprawa koncentracji i zdolności poznawczych, – poprawa jakości snu, – zwiększenie interakcji z otoczeniem.