AktualnościMiasto i region

Firmy z branży węglowej będą sprzedawać mieszkańcom Częstochowy tańszy węgiel

W Częstochowie węgiel po preferencyjnych cenach będą sprzedawać firmy zajmujące się jego obrotem. Daje to możliwość najszybszego uruchomienia systemu dystrybucji. Częstochowskie Centrum Świadczeń zajmie się wydawaniem zaświadczeń dla mieszkańców planujących zakup.      

Takie rozwiązanie jest efektem spotkań i konsultacji władz miasta (w tym zastępcy prezydenta miasta Piotra Grzybowskiego) z przedstawicielami branży węglowej działającymi w Częstochowie. Firmy zajmujące się w mieście sprzedażą węgla zadeklarowały, że są w stanie zapewnić dystrybucję tańszego węgla dla mieszkanek i mieszkańców.

Organizacja sprzedaży przez firmę (lub firmy działające w porozumieniu) nie wymaga podejmowania czasochłonnych działań organizacyjnych, nie będzie generować dodatkowych kosztów publicznych (związanych m.in. z zakupem sprzętu, poszerzeniem zakresu zadań czy zatrudnieniem pracowników), będzie też mieć mniejszy wpływ na rentowność lokalnych podmiotów branży węglowej.

SKĄD BĘDZIE TAŃSZY WĘGIEL?

Ustawa o preferencyjnym zakupie węgla dla gospodarstw domowych została podpisana przez Prezydenta RP 2 listopada. Zaawansowany już sezon grzewczy wymaga więc zaangażowania firm z branży, co da możliwość jak najszybszej realizacji zapisów ustawy. Warunkiem jest oczywiście to, że węgiel będzie dostępny w stosownych terminach i ilości w wyznaczonych przez rząd przedsiębiorstwach (określanych jako podmioty wprowadzające).

Zgodnie z rozporządzeniem  ministra aktywów państwowych podmiotami wprowadzającymi  węgiel do sprzedaży w ramach ustawy o preferencyjnym zakupie tego paliwa będą: Polska Grupa Górnicza S.A. (PGG) z siedzibą w Katowicach, PGE Paliwa sp. z o.o. w Krakowie, Węglokoks S.A. w Katowicach, Węglokoks Kraj S.A. w Piekarach Śląskich, Tauron Wydobycie S.A. w Jaworznie, a także Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. z siedzibą w Bogdance. Częstochowski skład lub składy węgla zainteresowane sprzedażą tańszego węgla będą więc zawierać umowę z jednym z tych podmiotów (dla naszego regionu, w tym Częstochowy prawdopodobnie będzie to Polska Grupa Górnicza).
 
PO ZAŚWIADCZENIE DO CZĘSTOCHOWSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ

Częstochowskie Centrum Świadczeń przyjmujące wnioski o dodatki węglowe (do tej pory złożyło je ok. 13,8 tys. osób), będzie od wtorku 8 listopada zajmować się wydawaniem zaświadczeń dla mieszkańców, którzy zamierzają skorzystać z zakupu węgla w cenie regulowanej ustawą. Zaświadczenie potwierdzające otrzymanie dodatku węglowego (lub uprawnienie do jego otrzymania) będzie podstawą do zakupu tańszego węgla.
We wniosku składanym w CCŚ trzeba też oświadczyć, że wnioskodawca ani żaden członek gospodarstwa domowego, nie nabyli paliwa stałego na sezon grzewczy przypadający na lata 2022–2023, po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę (taki jest wymóg ustawowy).

Tańszy węgiel będzie w Częstochowie dostępny w składzie (lub składach węgla działających w porozumieniu), które podpiszą umowę z podmiotem wprowadzającym ten węgiel na rynek.
Informacja o firmie lub firmach oferujących węgiel w preferencyjnej cenie zostanie podana do publicznej wiadomości przez Urząd Miasta, w tym opublikowana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Częstochowy.
Węgiel będzie sprzedawany mieszkańcom w cenie maksymalnie 2,2 tys. zł brutto za tonę.      
Na podstawie rozporządzenia ministerialnego osoby uprawnione do zakupu będą mogły do końca roku kupić w preferencyjnej cenie 1,5 tony węgla, a od 1 stycznia 2023 r. – kolejne 1,5 tony.

Szczegóły dotyczące procedury uzyskiwania zaświadczenia potrzebnego do zakupu tańszego węgla zostaną opublikowane w aktualnościach na stronie Częstochowskiego Centrum Świadczeń (ul Jana III Sobieskiego 15):
https://ccs.czestochowa.pl

Wnioski będzie można składać osobiście lub elektronicznie poprzez platformę ePUAP:
https://epuap.gov.pl

Wzór wniosku o zaświadczenie – do złożenia w Częstochowskim Centrum Świadczeń  zamieszczamy w załączeniu. Wniosek będzie dostępny także na miejscu – w Centrum, które jest czynne: w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach – 7.30 – 15.30, we wtorki od 7.30 do 16.00, w piątki  w godzinach 7.30-15.00.  

Czas rozpatrzenia wniosku to maksymalnie 14 dni. Osoby, dla których zaświadczenie będzie gotowe otrzymają informację smsem. Ułatwieniem w załatwieniu sprawy będzie dołączenie do wniosku o zaświadczenie otrzymanej drogą elektroniczną informacji o przyznaniu dodatku węglowego (nie jest to jednak obowiązkowy załącznik).

Kontakt telefoniczny do Częstochowskiego Centrum Świadczeń to 34 341 17 61, a kontakt e-mailowy: sekretariat@ccs.czestochowa.pl.

O wszelkich zmianach, które mogą jeszcze zostać wprowadzone przez administrację rządową  w systemie i procedurze dystrybucji węgla po preferencyjnej cenie, będziemy na bieżąco informować.

 wzór wniosku o zaswiadczenie_CCŚ.doc

 wzór wniosku o zaswiadczenie_CCŚ.pdf

źródło: czestochowa.pl