AktualnościMiasto i region

Ekologiczna innowacja w oczyszczaniu ścieków wkrótce w Częstochowie

Częstochowa jest trzecim polskim miastem, w którym rusza instalacja tzw. wysokociśnieniowej odwróconej osmozy odcieku ze składowiska odpadów. Rozruchy instalacji zaplanowane są jeszcze w tym miesiącu. 

Najprościej mówiąc: w procesie wysokociśnieniowej odwróconej osmozy woda trafia na membranę półprzepuszczalną – pod dużym ciśnieniem. W efekcie uzyskuje się dwa strumienie. Jeden to praktycznie czysta woda, w pełni nadająca się do odprowadzenia do wód powierzchniowych, zgodna z odpowiednim rozporządzeniem rządowym. Drugi – zawierający m.in. bakterie – wędruje prosto do kanalizacji. Technologia ta oznaczana jest fachowo angielskim skrótem DT-RO (disc tube reverse osmosis). Odciek oczyszczany w ten sposób będzie pochodził ze składowiska odpadów w Sobuczynie. W pełni zautomatyzowany system ma wydajność 200 metrów sześciennych na dobę – czytamy na stronie Urzędu Miasta Częstochowy.

Moduły DT-RO mają wiele atutów – wysoką odporność ciśnieniową, odporność na substancje organiczne i zanieczyszczenia – a ich zastosowanie pozwala rozwiązać problem odcieku w miejscu jego wytworzenia. Metoda taka zgodna jest z aktualną dyrektywą unijną. Na składowiskach odpadów w krajach UE czynnych jest kilkaset instalacji stosujących taki proces, uznawany za ekologiczny i efektywny ekonomicznie.

Rozruchy instalacji zaplanowane są jeszcze w tym miesiącu. Częstochowa jest trzecim miastem w Polsce, które wdraża tę nowoczesną technologię. Dwie pozostałe instalacje tego typu funkcjonują na składowiskach w Suchym Lesie koło Poznania i w Toruniu.

Zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy i modernizacji oczyszczalni odcieku zleciło Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. Wykonawcą jest wyłoniona w przetargu firma Control Process Silesia Spółka z o.o. Z kolei głównym podwykonawcą – w zakresie dostawy oraz części technologicznej – była firma MWS Technical Solutions. Dostarczyła kompletny, dwustopniowy, wykorzystujący membrany dyskowo-rurowe system wraz z instalacjami pomocniczymi. Koszt inwestycji to ponad 7 mln 600 tys. zł brutto.

Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne (CzPK) jest miejską spółką zajmującą się m.in. zarządzaniem systemem gospodarowania odpadami czy realizacją obowiązkowego zadania gminy – utrzymania czystości i porządku w granicach administracyjnych Częstochowy. Spółka prowadzi także m.in. Stacjonarny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów w Sobuczynie, gdzie mieszkanki i mieszkańcy Częstochowy oraz Gminy Poczesna mogą dostarczać i nieodpłatnie przekazywać odpady komunalne zbierane w sposób selektywny.

źródło: UM Częstochowa