AktualnościMiasto i region

Dziś odbędzie się nadzwyczajna Sesja Rady Miasta

W czwartek 24 marca odbędzie LVII nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Częstochowy. Jej początek zaplanowany został na godz. 14.00. Sesja odbędzie się w trybie zdalnym (online).

Na stronie Urzędu Miasta Częstochowy możemy znaleźć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
3. (BR.1.LVII.22) Dyskusja nad projektem uchwały  w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2022-2038. 
4. (BR.2.LVII.22) Dyskusja nad projektem uchwały  w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2022
5. (BR.3.LVII.22) Dyskusja nad projektem uchwały  w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu Częstochowskiemu Centrum Świadczeń.
6. (BR.4.LVII.22) Dyskusja nad projektem uchwały  w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej na rzecz społeczności lokalnej Obwodu Lwowskiego na Ukrainie.
7. (BR.5.LVII.22) Dyskusja nad projektem uchwały  w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Częstochowy.
8. Przerwa. 
Głosowanie projektów uchwał.
9. (BR.1.LVII.22) Podjęcie uchwały  w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2022-2038. 
10. (BR.2.LVII.22) Podjęcie uchwały  w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2022
11. (BR.3.LVII.22) Podjęcie uchwały  w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu Częstochowskiemu Centrum Świadczeń.
12. (BR.4.LVII.22) Podjęcie uchwały  w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej na rzecz społeczności lokalnej Obwodu Lwowskiego na Ukrainie.
13. (BR.5.LVII.22) Podjęcie uchwały  w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Częstochowy.
14. Zamknięcie obrad LVII nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Częstochowy.

źródło: UM Częstochowa