AktualnościMiasto i region

Dom Księcia wystawiony na sprzedaż

Miasto wystawiło na sprzedaż kamienicę znajdującą się w ofercie inwestycyjnej Częstochowy. Cena wywoławcza kilku działek stanowiących kompleks tzw. Domu Księcia wynosi ok. 10,3 mln zł.    

Dom Księcia powstał ok. 1912 r. (według projektu Adama Paprockiego), na zamówienie wielkiego księcia Michała Romanowa. Pierwotnie był przeznaczony dla urzędników rosyjskich.

Atrakcyjnie położony w centrum miasta oraz w sąsiedztwie dworców kolejowego i autobusowego okazały budynek wypełnia przestrzeń pomiędzy aleją Wolności, ul. Jana III Sobieskiego i ul. Boya-Żeleńskiego. Łącznie z oficynami tworzy trzypiętrowy, dwutraktowy czworobok z poprzecznym ramieniem pośrodku i wydatnym parterowym ryzalitem przy narożniku południowo-wschodnim, niegdyś mieszczącym kasyno.

Budynek jest wyłączony z użytkowania, w latach 2017-2018 przeprowadzono w nim niezbędne prace zabezpieczające.   
Jego całkowita powierzchnia użytkowa wynosi 10 198,56 m2, a kubatura 55 242 m3.

Nieruchomość jest objęta ochroną konserwatora zabytków poprzez wpis do wojewódzkiej ewidencji zabytków. Dom Księcia wraz z otoczeniem posiada dostęp do pełnego uzbrojenia ogólnomiejskiego.

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy, budynek leży w strefie zabudowy usługowo-mieszkaniowej.

Potencjalna sprzedaż odbędzie się w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Cena wywoławcza oparta na aktualnej wycenie dla nieruchomości będących przedmiotem przetargu (Dom Księcia wraz z działkami przylegającymi niezbędnymi do obsługi budynku) wynosi 10 mln 353 tys. 460 zł brutto. Przetarg zaplanowano na 1 grudnia 2022 r.

Tego dnia w Urzędzie Miasta Częstochowy odbędą się także przetargi dotyczące sprzedaży udziału w nieruchomości zabudowanej przy ul. Krakowskiej 37 oraz nieruchomości niezabudowanej przy ul. Okulickiego.

Z ogłoszeniem przetargowym i warunkami przetargu można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Częstochowy.

źródło: czestochowa.pl