AktualnościMiasto i region

Dodatek osłonowy. Wnioski można składać tylko w CCŚ

Wszelkimi sprawami związanymi z przyznawaniem i wypłacaniem nowego dodatku zajmuje się Częstochowskie Centrum Świadczeń z siedzibą przy ul. Sobieskiego 15.

Dodatek osłonowy to nowe świadczenie wprowadzone w ramach Tarczy antyinflacyjnej. W tym roku zastąpi dotychczasowy dodatek energetyczny. Celem dodatku jest częściowa rekompensata wzrostu energii elektrycznej i gazu ziemnego, wysokiego poziomu inflacji i związanego z tym wzrostem cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Komu przysługuje dodatek?
O dodatek osłonowy ubiegać się może każdy – niezależnie od tego, czy mieszka w mieszkaniu komunalnym, spółdzielczym, własnościowym, czy nawet w domu prywatnym. Istotne jest jedynie kryterium dochodowe. Świadczenie przysługuje za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. O dodatek można wystąpić od 4 stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r. Wnioski złożone po tym terminie będą pozostawione bez rozpoznania. W przypadku gdy w gospodarstwie wieloosobowym wniosek o dodatek osłonowy złoży więcej niż jedna osoba, świadczenie przysługuje temu, kto pierwszy złoży wniosek. Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku osłonowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.


Kryteria, które należy spełnić, aby otrzymać dodatek osłonowy:
Dodatek przysługuje gospodarstwom:
– jednoosobowym, w którym dochód miesięczny na osobę nie przekracza 2100 zł netto,
– wieloosobowym, w którym dochód miesięczny na osobę nie przekracza 1500 zł netto.

W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego dodatek osłonowy przysługuje w wysokości różnicy pomiędzy kwotą dodatku, a kwotą przekroczenia tzw. zasada „złotówka za złotówkę”. Jeżeli wysokość dodatku, ustalona wg powyższej zasady „zł za zł”, będzie niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.

Sposób liczenia dochodu uzależniony jest od terminu złożenia wniosku. W przypadku złożenia wniosku o dodatek osłonowy w okresie:
– od 1 stycznia do 31 lipca – uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o dodatek osłonowy, tj. dochód z 2020 r.
– od 1 sierpnia do 31 października – uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o dodatek osłonowy, tj. dochód z 2021 r.

Wysokość dodatku osłonowego
Uzależniona jest od liczby osób w gospodarstwie domowym oraz stosowanego w nieruchomości źródła ogrzewania.

Dodatek osłonowy wyniesie rocznie:
– gospodarstwo jednoosobowe – 400/500 zł*
– gospodarstwo 2-3 osobowe – 600/750 zł*
– gospodarstwo 4-5 osobowe – 850/1 062,50 zł*
– gospodarstwo 6 i więcej osobowe – 1 150/1 437,50 zł*

*Wyższa kwota dotyczy gospodarstw stosujących następujące źródła ogrzewania: kocioł na paliwo stałe, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa, piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi – wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Gdzie złożyć wniosek?

osobiście – urna podawcza
Częstochowskie Centrum Świadczeń
ul. Jana III Sobieskiego 15, 42-217 Częstochowa

za pośrednictwem operatora pocztowego
Częstochowskie Centrum Świadczeń
ul. Jana III Sobieskiego 15, 42-217 Częstochowa

w formie elektronicznej:
za pośrednictwem Portalu ePUAP

Wnioski są dostępne na stronie internetowej CCŚ w zakładce Druki i wzory do pobrania.

Więcej informacji pod linkiem.

Prosimy również o zapoznanie się ze wskazówkami, jak i o wypełnienie Wniosku o wypłatę dodatku osłonowego dostępnymi pod linkiem.

źródło: UM Częstochowa