AktualnościMiasto i region

Częstochowska Złota, jak złoto

W wrześniu zakończyła się – kosztem 8 mln 650 tys. zł – przebudowa ulicy Złotej w Częstochowie na odcinku od Mirowskiej do skrzyżowania z ulicą Legionów. Obecnie wykonawca dokonuje poprawek zgłoszonych podczas odbiorów.

Ulicę Złotą po inwestycji wizytował 18 października prezydent miast Krzysztof Matyjaszczyk w towarzystwie m.in. zastępcy dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg Piotra Kurkowskiego. Obecna była także przewodnicząca Komisji Infrastruktury Rady Miasta Częstochowy Krystyna Stefańska.  

Zakres inwestycji w ul. Złotej (dzielnica Zawodzie) obejmował przebudowę pełnej infrastruktury podziemnej i naziemnej: gruntowną przebudowę konstrukcji drogi, wymianę nawierzchni jezdni, budowę obustronnych chodników, budowę odwodnienia, przebudowę sieci wodociągowej i instalację nowoczesnego oświetlenia ulicznego. Wszystko to na odcinku blisko 1,1 km (1098 m). Przebudowana jezdnia ma 6 metrów szerokości (szerokość jednego pasa to 3 m), a obustronne chodniki z płyt standardowo 2 metry. Powstały też wjazdy do posesji z kostki brukowej w kolorze grafitowym.

W ramach przebudowy na całym odcinku wykonano kanalizację deszczową o średnicy 200-600 mm z rur betonowych i PVC odprowadzającą wody opadowe z jezdni i chodników ulicy Złotej. W ulicy Mirowskiej wybudowano fragment kanalizacji deszczowej o średnicy 800 i 1000 mm. W ramach inwestycji wykonano przyłącza kanalizacji deszczowej do granic posesji prywatnych posesji umożliwiające odprowadzenie wody opadowej z posesji i z rynien budynków.
Na całej długości przebudowywanego odcinka ulicy Złotej zrealizowano kanalizację teletechniczną na potrzeby rozwoju sieci światłowodowych.

Jako uzupełnienie zieleni nasadzono 10 drzew (gruszy drobnoowocowej „Chanticleer”), a na skrzyżowaniu ulicy Złotej z ulicą Legionów pojawiło się 1012 szt. krzewów gatunku berberys thunberga „Green Carpet” tworzących pasmo o wymiarach 2 x 130 m (a także małe pasmo z traw ozdobnych). Na całej długości ulicy Złotej urządzono trawniki.
Zamontowano też dwie wiaty przystankowe w celu obsługi komunikacji autobusowej

Ponadto w czasie przebudowy wymieniono uliczną sieć wodociągową oraz dobudowano brakujące przyłącza kanalizacji sanitarnej dla przyległych posesji. Przebudowano też sieć gazową, sieć energetyczną i sieć telekomunikacyjną będącą w kolizji z projektowaną ulicą.

Ulicę Złotą zaprojektowano, jako drogę jednojezdniową, lokalną. Stanowi ona dojazd do poszczególnych posesji zabudowy jednorodzinnej oraz dla znajdujących się przy ulicy zakładów produkcyjno-usługowych. Złota na tym odcinku posiada skrzyżowania z ulicami podporządkowanymi: Złotogórską, Odrzańską, Szarą, Wiślaną, Goplany, Ceglaną i Wapienną.
Projektantem przebudowy była firma DMK Inżynieria Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku, generalnym wykonawcą robót PHU DOMAX z Boronowa, a nadzór inwestorski pełnił Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie.

Całkowita wartość zadania wyniosła 8 mln 650,4 tys. zł brutto (w tym: nakłady w 2020 roku wyniosły 56 tys. zł, w 2021 rok – 2 mln 980 tys. zł, a w 2022 r. 4 mln 918,7 tys. zł).
Zadanie zostało współfinansowane środkami z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 3 mln 163,3 tys. zł (36,57%).

Przekazanie placu budowy wykonawcy nastąpiło w końcu grudnia 2020 roku i zgodnie z umową (po aneksach) roboty miały się zakończyć 20 sierpnia 2022 roku. Wykonawca zakończył roboty 13 września, po czym rozpoczęły się odbiory techniczne. Obecnie Generalny Wykonawca robót dokonuje poprawek zgłoszonych podczas odbiorów.

źródło: czestochowa.pl

Fot. Łukasz Kolewiński (UM)