AktualnościMiasto i region

Częstochowska „Samorządówka” otrzymała patrona

Na ostatniej sesji radni nadali VIII Liceum Ogólnokształcącemu Samorządowemu przy ul. Stanisława Worcella 22 imię generała Józefa Sowińskiego.

Zgodnie z ministerialnym rozporządzeniem rada pedagogiczna, rada rodziców i samorząd uczniowski wspólnie wnioskowali do Rady Miasta o nadanie szkole patrona. Wybrali zasłużonego uczestnika insurekcji kościuszkowskiej. W uzasadnieniu do podjęcia uchwały czytamy:

Generał Józef Sowiński urodził się 15 marca 1777 roku w Warszawie. Stał się symbolem patriotyzmu, ikoną walki o państwowość Polską. Brał udział w insurekcji kościuszkowskiej. W 1811 roku wstąpił do armii Księstwa Warszawskiego, a rok później wyruszył u boku Napoleona na Moskwę. Podczas bitwy pod Borodino, 5 września 1812 roku, został poważnie ranny. Za udział w kampanii moskiewskiej został odznaczony krzyżem kawalerskim polskiego Virtuti Militari i francuskiej Legii Honorowej. Po Powrocie do Warszawy był dyrektorem Arsenału Budowniczego w Królestwie Polskim, o W 1820 roku został mianowany komendantem Wojskowej Szkoły Aplikacyjnej. W 1830 roku Sowiński przyłączył się do powstania listopadowego. Objął stanowisko dowódcy artylerii garnizonu warszawskiego, uczestniczył w fortyfikowaniu miasta, a następnie na własną prośbę został komendantem szańca wolskiego. W lipcu 1831 roku Józefa Sowińskiego mianowano dowódcą reduty nr 56 na warszawskiej Woli, a już w sierpniu został dowódcą obrony Woli, po czym awansowano go do rangi generała brygady.

Józef Sowiński zginął na posterunku bojowym 6 września 1831 roku, a Jego śmierć stała się symbolem bohaterstwa w walce o niepodległość Ojczyzny. Postać generała Józefa Sowińskiego była wzorem nie tylko dla powstańców styczniowych, ale również dla powstańców warszawskich. Inspirowała twórców literatury i sztuki. Józef Sowiński nie zawahał się poświęcić życia w myśl własnych przekonań. Swoją postawą udowodnił, że Ojczyzna była dla niego nadrzędną wartością.

Postać generała Józefa Sowińskiego zasługuje na pamięć i szacunek, ponieważ jest Niekwestionowanym autorytetem moralnym, reprezentującym postawę patriotyczną oraz takie cechy jak sprawiedliwość, uczciwość i odwagę. Nadanie imienia będzie wielką nobilitacją dla szkoły, a wybrany Patron – poprzez swoją postawę i wartości, którym był wierny przez całe życie – stanie się przewodnikiem dla wychowanków placówki.

Szkoła będzie oficjalnie nosiła imię nowego patrona od 1 września.

źródło: UM Częstochowa