AktualnościMiasto i region

Częstochowa. Zrównoważony rozwój w przedszkolach

Zrównoważony rozwój to solidarność międzypokoleniowa. Polega na znajdowaniu rozwiązań, które pozwalają na aktywne włączenie w procesy rozwojowe wszystkich grup społecznych, dając im możliwość czerpania korzyści ze wzrostu gospodarczego. Dyskutowano o tym w sali sesyjnej UM Częstochowy.

Zrównoważony rozwój to bardzo znane pojęcie, funkcjonujące w przestrzeni medialnej. Zrównoważony rozwój to solidarność międzypokoleniowa. Polega na znajdowaniu rozwiązań, które pozwalają na aktywne włączenie w procesy rozwojowe wszystkich grup społecznych, dając im możliwość czerpania korzyści ze wzrostu gospodarczego.

Przekształcenie świata

W kontekście celów zrównoważonego rozwoju w sali sesyjnej Urzędu Miasta zorganizowano konferencję dla przedszkolnych nauczycieli. 17 takich celów określiła ONZ w 2015 r., które mają się urzeczywistnić do 20230 roku. Ich realizacja ruszyła z początkiem 2016 roku i ma przynieść przekształcenie świata na korzyść naszej planety i zamieszkujących ją ludzi, w duchu rozwoju zrównoważonego. Ma to być zastosowane w miejsce chaotycznego, nieumiarkowanego, szkodliwego czy wręcz niszczycielskiego. – Aby te cele mogły być realizowane, zmienić się musi również wczesna edukacja dzieci, gdyż to reorientacja edukacji ma kluczową rolę w kształtowaniu zrównoważonej przyszłości -czytamy w publikacjach Polskiego Komitetu Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego (OMEP).

Reorientacja edukacji

Na stronie OMEP czytamy dalej: „Tego przekształcenia edukacji nie można rozumieć wyłącznie jako edukacji ,,przyrodniczej” czy ,,ekologicznej” – byłoby to zawężenie zmieniające jej sens. Chodzi o ukierunkowanie nauczania na wartości takie jak rozumienie, partycypacja, zaangażowanie, solidarność, poszanowanie innych, uczenie się w interakcji i dialogu, odpowiedzialność, budowanie społeczeństwa obywatelskiego. Nie ma powodu, aby takie wartości nie docierały do ludzi już na etapie przedszkolnym (choć cele zrównoważonego rozwoju wymagają edukacji na każdym poziomie).

Gotowce

OMEP przygotował m.in. publikację skierowaną do nauczycielek przedszkolnych, pełną gotowych do wykorzystania opowieści zgodnych z zagadnieniami celów zrównoważonego rozwoju. Pojawiają się więc w nich m.in. problemy ubóstwa, poprawy jakości życia, działań w dziedzinie klimatu, pokoju, odpowiedzialnej konsumpcji i produkcji, zrównoważonych miast i społeczności. Jak piszą we wstępie autorki publikacji: Dziecko posiada wyobraźnię serca, co oznacza, że naturalnie dostrzega niesprawiedliwość, nierówność czy nieodpowiedzialność w traktowaniu ludzi i przyrody. Jest otwarte na działanie i ma chęć zmieniać świat. Potrzebuje jednak wzmocnień i zapewnień, że jako młody jeszcze człowiek ma siłę sprawczą, że jego codzienne, proste czyny są ważne i potrzebne światu.

Dzień przedszkolaka

Podczas spotkania w sali sesyjnej swoje prelekcje przedstawiły Aleksandra NocuńBarbara Buczkowska-Staniec i Maria Shmelova. Ta ostatnia, reprezentująca fundację CultureLab (i związany z nią portal dla rodziców, opiekunów i pedagogów TupTupTup), w jednym z przedszkoli poprowadziła także warsztaty wokół zrównoważonego rozwoju. Ze strony Urzędu Miasta na konferencji obecny był naczelnik Wydziału Edukacji Rafał Piotrowski.

Podsumowanie i finał całego projektu zaplanowano na 20 października. Organizatorami tegorocznego Dnia Przedszkolaka są miejskie przedszkola nr 7 i 33, przy współudziale Wydziału Edukacji Urzędu Miasta. Patronat  nad obchodami sprawuje prezydent Krzysztof Matyjaszczyk.

źródło: SC/czestochowa.pl fot. czestochowa.pl