AktualnościMiasto i region

Częstochowa: Miasto liczy już mniej niż 200 tysięcy mieszkańców

Częstochowa jest już miastem, które ma mniej niż 200 tysięcy mieszkańców. Według najnowszych danych z 8 kwietnia 2022 roku, liczba osób zameldowanych na pobyt stały wynosi 199 412, a na pobyt czasowy 7 144.

Miasto zwraca uwagę na to, że ujemny bilans demograficzny został pogłębiony przez pandemię, ale podkreśla, że dane z ewidencji na pewno nie odzwierciedlają obecnej liczby mieszkańców. Ludzie zmieniając mieszkanie lub mieszkanie na dom nie zawsze meldują się w nowym miejscu.

Zdaniem władz miasta w Częstochowie mieszka również kilkanaście tysięcy obcokrajowców. Wczoraj podano informację, że samych uchodźców przybyło do miasta i znalazło tutaj schronienie około 5 tysięcy.

Nie trzeba jednak nikogo przekonywać, że liczba mieszkańców spada. Na początku lat dziewięćdziesiątych ta liczba przekraczała nawet 250 tysięcy. Warto dodać, że jeżeli te parametry nie pójdą w górę, to spadnie liczba radnych. W następnej kadencji wybierzemy ich 25, zamiast 28.