AktualnościMiasto i region

Częstochowa będzie wspierać dialog społeczny z przedsiębiorcami

Częstochowa będzie wpierać dialog społeczny z przedsiębiorcami. Takie działania podjęły już Łódź i Katowice. Dialog społeczny z przedsiębiorcami to kodeks dobrych praktyk rozwijających współpracę między samorządem, biznesem i lokalną społecznością. W tym roku inicjatorem „Kodeksu dobrych praktyk – dialog społeczny z przedsiębiorcami” jest Związek Przedsiębiorców i Pracodawców(ZPP) oraz Center for International Private Enterprise(CIPE). W ramach projektu są organizowane spotkania i konsultacje z przedsiębiorcami z Łodzi, Katowic i Częstochowy. W Częstochowie odbyły się już trzy takie spotkania, kolejne planowane jest na 6 września.  Celem projektu jest wypracowanie wsparcia w działaniach promocyjnych, wspólną organizację wydarzeń gospodarczych, wymianę doświadczeń, tworzenie systemu wsparcia dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, a także start-upów. Działania te mają w konsekwencji zaspokajać potrzeby mieszkańców, zwiększać zatrudnienie i poprawiać jakość miejsc pracy.

fot. UM Częstochowa