AktualnościMiasto i region

Cywilizacja parkingowa na św. Barbary

Miejski Zarząd Dróg rozstrzygnął przetarg na przygotowanie nowych miejsc postojowych przy ul. św. Barbary. Odtworzone zostaną trawniki, pojawi się tam też 12 nowych kasztanowców.

Inwestycja polega na wyznaczeniu – oznakowaniem poziomym i pionowym – miejsc postojowych w istniejącym pasie drogowym ul. św. Barbary. W celem uniemożliwienia parkowania pojazdów na zieleńcach wymienione zostaną krawężniki – pomiędzy miejscami postojowymi, a zielenią, w miejscu zjazdów oraz na dojściach pieszych i przejściach przez jezdnię. Prace obejmą też wykonanie obramowania zieleńców, oraz przebrukowanie istniejących dojść i dojazdów do posesji. Po likwidacji istniejącej nawierzchni tłuczniowej, zostaną nasadzone nowe drzewa wraz z odtworzeniem nawierzchni trawników.
Zgodnie z zaleceniami Urzędu Miasta w Częstochowie wykonawca będzie zobowiązany do nasadzenia 12 drzew kasztanowca białego o obwodzie pnia minimum 18 cm. Pnie mają być zabezpieczone przed uszkodzeniami, a całość obsiana trawą.

Wykonawcą robót będzie firma Rafalin z Blachowni, a koszt prac to blisko 199,4 tys. zł. Zadanie powinno zostać zrealizowane w ciągu dwóch miesięcy od dnia podpisania umowy.  

Szczegóły dotyczące przetargu można znaleźć w portalu zamówień publicznych.

źródło: czestochowa.pl