AktualnościKrajMiasto i region

Bytomskie odblaskowe ludziki to podróbki – twierdzi prezes częstochowskiej firmy

Nie milkną echa sprawy dotyczącej odblaskowych ludzików, które zakupiła Częstochowa za pośrednictwem rodzimej firmy FRP Bezpieczny Pieszy. Jak podaje eska.pl firma oferująca naszemu miastu ludziki o 88 tys. zł taniej odpadła w przetargu, ale wygrała w Bytomiu. Na łamach eska.pl prezes FRP Bezpieczny Pieszy Jacek Jamroz informuje, że bytomskie ludziki to podróbki, a jego firma jest jedynym dystrybutorem na terenie Polski sylwetek pieszego PIETO. Jamroz dodał, że właścicielem praw autorskich, majątkowych i unijnego wzoru przemysłowego jest spółka 5HE Sarl, która podjęła współpracę z FRP Bezpieczny Pieszy 1 października 2021r.

Zastanawiającym jest więc, dlaczego Urząd Miasta Bytom mimo wiedzy o ochronie patentowej z wielką determinacją dążył do sfinalizowania zakupu naruszając  tym  samym przepisy  prawa autorskiego  oraz własności  przemysłowej co jest zagrożone m. in. wypłatą znacznego odszkodowania – informuje prezes Jamroz. Bytom odpowiada, że przetarg został wykonany z zachowaniem zasady zapewnienia wszystkim podmiotom równych szans i możliwości. 

Wszystkie trzy oferty spełniły warunki formalne, a jedynym kryterium oceny ofert była cena, wygrała oferta z najniższą ceną –powiedział Przemysław Wrona, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Bytomiu.

Warto podkreślić, że w trakcie trwania postępowania żaden z oferentów w nim uczestniczących nie złożył uwag ani zastrzeżeń do przedmiotu zamówienia ogłoszonego w postępowaniu w trybie konkursu ofert, chociaż każdy z nich miał do tego prawo. Dopiero po rozstrzygnięciu postępowania jeden z oferentów, który ze względu na wyższą cenę zaoferowaną w postępowaniu o zamówienie publiczne nie otrzymał do realizacji ww. zadania, zaczął kwestionować rozstrzygnięcie postępowania, stwierdzając, że wykonawca, który zwyciężył, narusza jego prawa autorskie oraz własność przemysłową. Rolą zamawiającego nie jest jednak rozstrzyganie sporów prawnych prowadzonych przez konkurujące ze sobą firmy, bowiem powołane do tego są w naszym kraju odpowiednie instytucje, które tego typu sprawami się zajmują – dodaje dyrektor Wrona.

fot. UM Częstochowa/Bytom